ระบบรายงานการจ่ายเงินเดือน มหาวิทยาลัยนครพนม

วัน พุธ ที่ 11 ธันวาคม 2562

ออนไลน์ตอนนี้ 1 คน    IP : 3.234.214.113
 

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศแจ้งเรื่องกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้ดำเนินการจ่ายตรงเงินเดือน สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ
 เรียน ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ มหาวิทยาลัยนครพนม

               ด้วยในเดือน พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางจะเป็นผู้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ของข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม จึงทำให้ไม่สามารถพิมพ์ใบรับรองของการจ่ายเงินเดือนเองได้ (สลิปเงินเดือน) แต่งานการเงินโดยกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม จะเป็นผู้พิมพ์ให้และจัดส่งผ่านเจ้าหน้าที่การเงินของส่วนราชการให้ต่อไป

               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 042-532477 - 8 ต่อ 306 อ.ประเสริฐ  บุญรักษ์

โดย : นายอภิชาติ จำปา เมื่อ : 19 พฤษภาคม 2559 14:36:19 น.

แจ้งการล็อกอินเข้าใช้ระบบของบุคลากร
เรียน บุคลากร ม.นครพนมทุกท่าน

การล็อกอินเข้าใชระบบ 
username ใช้ เลขบัตรประชาชน 13 หลัก 
password ใช้ กรณียังไม่เคยเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้ใช้ วันเดือนปีเกิด โดยกรอกเป็นตัวเลขเรียงกัน 8 หลัก 
ซึ่งระบบจะตรวจสอบที่ฐานข้อมูลระบบทะเบียนบุคคลากร
www.npu.ac.th/personnel  หากท่านเคยเปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว
ให้ใช้ระหัสผ่านตามที่ได้เปลี่ยนไปแล้วครับ


หากข้อมูลต่างๆ ของบุคลากรไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งไปยังผู้ดูแลฐานข้อมูลระบบทะเบียนบุคลากร
ที่เมนู ติดต่อสอบถาม ครับ
 


โดย : นายอภิชาติ จำปา เมื่อ : 03 พฤษภาคม 2556 20:47:31 น.

 


รายการเงินหักจ่ายไม่คงที่ ปี 2562
เดือน พฤศจิกายน
ที่ ชื่อรายการ คำอธิบาย จำนวนเงิน
1 ช.พ.ค. การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูฯ 590.00
2 ช.พ.ส. การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูฯในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม 308.00
3 พ.ส.น. เพื่อนเสมาธรรมจักรนครพนม 350.00
4 ฌกส. เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข 256.00

เดือน ตุลาคม
ที่ ชื่อรายการ คำอธิบาย จำนวนเงิน
1 ช.พ.ค. การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูฯ 614.00
2 ช.พ.ส. การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูฯในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม 335.00
3 พ.ส.น. เพื่อนเสมาธรรมจักรนครพนม 300.00
4 ฌกส. เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข 298.00

เดือน กันยายน
ที่ ชื่อรายการ คำอธิบาย จำนวนเงิน
1 ช.พ.ค. การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูฯ 602.00
2 ช.พ.ส. การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูฯในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม 337.00
3 พ.ส.น. เพื่อนเสมาธรรมจักรนครพนม 375.00
4 ฌกส. เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข 277.00

เดือน สิงหาคม
ที่ ชื่อรายการ คำอธิบาย จำนวนเงิน
1 ช.พ.ค. การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูฯ 492.00
2 ช.พ.ส. การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูฯในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม 263.00
3 พ.ส.น. เพื่อนเสมาธรรมจักรนครพนม 400.00
4 ฌกส. เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข 298.00

เดือน กรกฎาคม
ที่ ชื่อรายการ คำอธิบาย จำนวนเงิน
1 ช.พ.ค. การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูฯ 696.00
2 ช.พ.ส. การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูฯในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม 331.00
3 พ.ส.น. เพื่อนเสมาธรรมจักรนครพนม 350.00
4 ฌกส. เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข 256.00

เดือน มิถุนายน
ที่ ชื่อรายการ คำอธิบาย จำนวนเงิน
1 ช.พ.ค. การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูฯ 650.00
2 ช.พ.ส. การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูฯในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม 341.00
3 พ.ส.น. เพื่อนเสมาธรรมจักรนครพนม 300.00
4 ฌกส. เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข 277.00

เดือน พฤษภาคม
ที่ ชื่อรายการ คำอธิบาย จำนวนเงิน
1 ช.พ.ค. การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูฯ 625.00
2 ช.พ.ส. การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูฯในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม 265.00
3 พ.ส.น. เพื่อนเสมาธรรมจักรนครพนม 325.00
4 ฌกส. เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข 256.00

เดือน เมษายน
ที่ ชื่อรายการ คำอธิบาย จำนวนเงิน
1 ช.พ.ค. การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูฯ 575.00
2 ช.พ.ส. การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูฯในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม 279.00
3 พ.ส.น. เพื่อนเสมาธรรมจักรนครพนม 350.00
4 ฌกส. เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข 256.00

เดือน มีนาคม
ที่ ชื่อรายการ คำอธิบาย จำนวนเงิน
1 ช.พ.ค. การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูฯ 662.00
2 ช.พ.ส. การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูฯในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม 315.00
3 พ.ส.น. เพื่อนเสมาธรรมจักรนครพนม 325.00
4 ฌกส. เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข 298.00

เดือน กุมภาพันธ์
ที่ ชื่อรายการ คำอธิบาย จำนวนเงิน
1 ช.พ.ค. การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูฯ 578.00
2 ช.พ.ส. การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูฯในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม 285.00
3 พ.ส.น. เพื่อนเสมาธรรมจักรนครพนม 350.00
4 ฌกส. เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข 235.00

เดือน มกราคม
ที่ ชื่อรายการ คำอธิบาย จำนวนเงิน
1 ช.พ.ค. การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูฯ 577.00
2 ช.พ.ส. การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูฯในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม 327.00
3 พ.ส.น. เพื่อนเสมาธรรมจักรนครพนม 325.00
4 ฌกส. เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข 235.00
Copyright 2013 งานการเงิน กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 306, 308